Topic 6 Posts

Future

Forget easy answers

Today is my birthday. I only have one wish.

And that is to spend less time on things I don't believe in and more time on the change I want to see in the world.

To make my wish come true, I have made a clear statement to myself and the people I run into on LinkedIn:

Forget easy answers, our future depends on our questions.

With this tagline and an updated profile text encouraging all of us not to waste our time, I hope it will be easier for me to find people who has the same wish that I have - and vice versa.

Maybe you also want to fill in the blanks in this sentence?

Finans: Bæredygtig teknologi

Uden ansvarlig teknologi risikerer vi at tage skade
Desværre er der noget, der tyder på, at jo mere globale og almenmenneskelige problemer, vi overlader til tech-designere og digitale platforme, jo sværere har vi ved at tage ansvar for os selv og vores nærmeste omgivelser.

Hvorfor stiller vi ikke de samme krav til den måde, vi udvikler teknologi på, som vi gør til den måde, vi udvikler fødevarer på?

Jeg forestiller mig en verden, hvor det er lige så nemt at vælge tech giganter som Google og Facebook fra, som det er at vælge konventionelt landbrug fra. Hvor der er ‘økologiske’ alternativer, som er sundere for os selv og de forhold, digitale produkter udvikles under.

Og hvor det øverste princip for al teknologiudvikling er, at vi som brugere selv tager stilling til, hvad vi vil og især IKKE vil bruge teknologi til.

Min sidste sommerklumme kan læses i dagens Jylland-Posten og på Finans.

Finans: Corona-læringer

Stiller vi de rigtige spørgsmål til vores nye virkelighed?
Den vigtigste læring fra corona er ikke, at vi er gode til at arbejde hjemmefra. Den vigtigste læring er, at vi nemt og hurtigt kan omstille os, når vi har en erfaring af, at vi står overfor den samme opgave samtidig.

Er jeg den eneste, der undrer mig over, hvor hurtigt det uendeligt vigtige spørgsmål om, hvad vi kan lære af corona er blevet reduceret til et spørgsmål om, hvor meget hjemmearbejde forskellige virksomheder tillader?

Jovist, det er et væsentligt spørgsmål, men det er så langt fra det eneste - og der er masser af andre læringer, det er meget vigtigere, vi tager med os videre end at mange af os godt kan lide - og er gode til - at arbejde hjemmefra.

Jeg har fået den fantastiske opgave at skrive tre sommerklummer til Finans.

Den første handler om de spørgsmål, corona har rejst - og om hvorfor vi har så travlt med at lægge spørgsmålene bag os og i stedet fokusere på de simple svar., som fx: “Vi har besluttet, at vores medarbejdere må lægge 40% af deres arbejdstid hjemmefra.”

What Danish CEOs get right

A couple of weeks ago I wrote an article titled "What McKinsey gets wrong about uncertainty". Now it’s time to look at what CEOs in successful Danish companies like Grundfos, Vestas and Carlsberg get right.

Interestingly, they seem to do the exact opposite of what the big management consultant company recommends. Instead of trying to crush uncertainty, they:

  • Embrace reflection
  • Build relationships
  • Share responsibility

"What Danish CEOs get right about navigating uncertainty" is based on recent interviews with Mads Nipper, Henrik Andersen and Cees 't Hart conducted by Dansk Industri, Berlingske Business and Børsen.

Really McKinsey?

In a recent report McKinsey states that uncertainty is toxic for our economic recovery. They conclude:

”The objective now must be to crush uncertainty as soon as possible. As we have seen in previous crises, when uncertainty subsides, confidence returns and economic recovery unlocks—and the COVID-19 crisis has created the highest level of uncertainty in 35 years.”

But is that really what we want – to crush uncertainty? Is it even possible?

Or should we rather think of “the highest level of uncertainty in 35 years” as a unique opportunity to redefine the way we deal with uncertainty in our companies and communities?

I would love to hear your thoughts on my new article, What McKinsey gets wrong about uncertainty on LinkedIn.

Spørgsmål fra fremtiden

Efter pressemødet i går spurgte min 15-årige søn, hvor meget jeg tror, det kommer til at påvirke hans gymnasietid, at han ikke får sin 9. klasses afgangseksamen. Han spurgte i klasse-chatten, om hans kammerater havde nogle reaktioner, og han spurgte Gustav, som han har kendt siden de var 2 måneder gamle, om de kunne tale sammen i dag - fordi han "har brug for at tale med en klog mand".

De fleste af de svar, vi søger findes allerede i de spørgsmål, vi stiller og de mennesker, vi spørger. Da jeg var 15 år spurgte jeg mig selv: "Kan Jesper mon bedre lide Mette end mig?" og "Hvad nu hvis jeg ikke når at købe den stribede Ball-bluse inden festen på fredag?"

Vores børn og unge stiller nogle andre spørgsmål end vi gjorde, og det er godt, for vi har brug for nogle andre svar nu end vi havde for 30, 20 - ja, bare 10 år siden. Faktisk har vi brug for nogle andre svar end vi havde for 10 dage - ja, bare 10 timer siden, og vi skal derfor høre rigtig godt efter, når vores børn og unge stiller spørgsmål.

Desværre er vi ikke lige så trænede i at lytte til hinandens spørgsmål, som vi er til at vurdere hinandens svar. Derfor vil jeg opfordre til, at vi hjælper hinanden med at høre de spørgsmål vores børn og unge stiller.