Hvad er værdien af et 1000 kroner-spørgsmål?

Mig: “Hvad skal du have med i madpakke i dag?”

Datteren: “Det er 1000 kroner-spørgsmålet”

Mig: “Jamen, så hit med de 1000 kroner”

Datteren: “Du skal ligesom komme med svaret for at få de 1000 kroner”

Og jeg der troede, at 1000 kroner-spørgsmålet var bevis for, at spørgsmål har værdi i sig selv 🤔

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe