Der er noget helt galt

Hvordan kan det være, at vi aldrig ville give et lille barn en kniv og en gaffel, før det har lært at spise med fingrene, mens vi rask væk bruger sociale medier, før vi har lært at afkode og reagere hensigtsmæssigt på andre mennesker?

Der er noget helt galt med den måde, vi forholder os til digitale teknologier på - eller måske snarere den måde, vi IKKE forholder os til digitale teknologier på.

Derfor er arbejdstitlen på min tredje og foreløbig sidste sommerklumme: "Tiden er inde til at erstatte ‘big tech’ med bæredygtig teknologi". Jeg har fundet en definition af bæredygtighed, der er let at forstå - nemlig:

"Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på."

På samme måde kan man sige, at bæredygtig teknologi handler om, hvordan vi kan passe på os selv, så vi ikke tager skade af den måde, vi udvikler teknologi på.

Jeg mangler stadig at skrive det afsluttende afsnit, hvor jeg pinder principperne for bæredygtig teknologi ud.

Måske har du nogle input?

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe