Finans: Corona-læringer

Stiller vi de rigtige spørgsmål til vores nye virkelighed?
Den vigtigste læring fra corona er ikke, at vi er gode til at arbejde hjemmefra. Den vigtigste læring er, at vi nemt og hurtigt kan omstille os, når vi har en erfaring af, at vi står overfor den samme opgave samtidig.

Er jeg den eneste, der undrer mig over, hvor hurtigt det uendeligt vigtige spørgsmål om, hvad vi kan lære af corona er blevet reduceret til et spørgsmål om, hvor meget hjemmearbejde forskellige virksomheder tillader?

Jovist, det er et væsentligt spørgsmål, men det er så langt fra det eneste - og der er masser af andre læringer, det er meget vigtigere, vi tager med os videre end at mange af os godt kan lide - og er gode til - at arbejde hjemmefra.

Jeg har fået den fantastiske opgave at skrive tre sommerklummer til Finans.

Den første handler om de spørgsmål, corona har rejst - og om hvorfor vi har så travlt med at lægge spørgsmålene bag os og i stedet fokusere på de simple svar., som fx: “Vi har besluttet, at vores medarbejdere må lægge 40% af deres arbejdstid hjemmefra.”

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe