I mangel af bedre ord

Hvordan skaber man noget, man ikke har noget sprog for?

De fire superskarpe strategifolk vidste præcis, hvad de ville:

  • Vi vil sætte strategien fri
  • Vi vil gå i dialog med organisationen
  • Vi vil understøtte organisationens dialog med sig selv
  • Vi vil skabe en kultur, hvor vi bliver ved med at undersøge, hvad der er vigtigt
  • Vi vil arbejde dynamisk og cirkulært med strategien

Og så kom det: “I mangel af bedre ord er vi lige nu i lanceringsfasen”.

I mangel af bedre ord.

Udover “lanceringsfasen” talte de om en lang “research fase” og at de lige om lidt skal “implementere” deres nye strategi.

I mangel af bedre ord.

For hvordan arbejder man dynamisk og cirkulært, når det sprog organisationen har for strategi er statisk og lineært? Hvordan skaber man noget, man ikke har noget sprog for? Eller endnu værre: Noget der er i direkte modstrid med det sprog, man har?

“Det er svært at bevæge sig væk fra top-down, når man arbejder med strategi”, som de sagde. Men det slår dem ikke ud. De har det rette MINDSET, og de sagde, at deres direktion har det rette MOD til at gøre noget andet end de plejer.

Så nu ville de vide, om Qvest er den rette METODE.

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe