Finans: Bæredygtig teknologi

Uden ansvarlig teknologi risikerer vi at tage skade
Desværre er der noget, der tyder på, at jo mere globale og almenmenneskelige problemer, vi overlader til tech-designere og digitale platforme, jo sværere har vi ved at tage ansvar for os selv og vores nærmeste omgivelser.

Hvorfor stiller vi ikke de samme krav til den måde, vi udvikler teknologi på, som vi gør til den måde, vi udvikler fødevarer på?

Jeg forestiller mig en verden, hvor det er lige så nemt at vælge tech giganter som Google og Facebook fra, som det er at vælge konventionelt landbrug fra. Hvor der er ‘økologiske’ alternativer, som er sundere for os selv og de forhold, digitale produkter udvikles under.

Og hvor det øverste princip for al teknologiudvikling er, at vi som brugere selv tager stilling til, hvad vi vil og især IKKE vil bruge teknologi til.

Min sidste sommerklumme kan læses i dagens Jylland-Posten og på Finans.

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe