Finans: Ledertendens

Ledere overvurderer effekten af deres egen kommunikation
Vi har brug for selv at tænke over, tale om og afsøge muligheder og begrænsninger i de forandringer, vi udsættes for. Og vi har brug for at gøre det sammen med dem, vi deler vores hverdag med.

Har du nogensinde undret dig over noget så længe, at du begyndte at undre dig over, hvorfor du ikke gjorde noget ved det?

Sådan har jeg det med lederes tendens til at overvurdere effekten af deres egen kommunikation.

Så nu har jeg gjort noget ved det.

Læs mere i dagens Finans.

Subscribe to Pia's Question Log

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe